O LABORATORIUM

ZAKRES PRAC

WLTB (Wielkopolskie laboratorium technologii betonu) w zakresie swoich usług prowadzi stały nadzór nad produkcja mieszanki betonowej na węzłach w obrębie województwa wielkopolskiego. Równolegle prowadzone są badania właściwości mechanicznym stwardniałego betonu oraz ocena jakości zgodnie z wymogami stosowanych norm oraz specyfikacji technicznych.

 

Laboratorium jest wyposażone w sprzęt laboratoryjny umożliwiający rzetelną ocenę parametrów jakościowych badanych materiałów, wszystkie urządzenia posiadają aktualne świadectwa wzorcowania i legalizacji. Personel laboratoryjny posiada długoletnie doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje potwierdzone licznymi szkoleniami.

Zakresie prac laboratorium obejmuje również świadczenie usług związanych z projektowaniem mieszanek betonowych, oceną właściwości jakościowych używanych materiałów oraz stwardniałego betonu:

 

 • Badanie mieszanki betonowej oraz stwardniałego betonu

  • projektowanie optymalnego składu mieszanek betonu towarowego, betonów drogowych oraz specjalnych
   zgodnie z wymogami klienta


  • badanie właściwości świeżej mieszanki betonowej
   (normy serii PN-EN, PN-B, PN-S)
   • badanie konsystencji
   • badanie zawartości powietrza
   • badanie gęstości mieszanki
   • ocena ilości zastosowanego zbrojenia rozproszonego

  • badanie właściwości fizycznych stwardniałego betonu
   (normy serii PN-EN, PN-B, PN-S)
   • ocena klasy wytrzymałości na ściskanie
   • ocena wytrzymałości na rozciąganie
   • badanie wodoszczelności
   • badanie nasiąkliwości
   • badanie gęstości stwardniałego betonu

  • badanie zapraw oraz badanie cementu

  • doradztwo w zakresie technologii betonu

 • Badanie gruntu, badanie mieszanek stabilizowanych cementem

  • badanie gruntu przy pomocy LPD (lekka płyta dynamiczna)

  • przygotowanie próbek z gruntu stabilizowanego cementem
   o średnicy ø 80 mm i wysokości h=80 mm wraz z ich pielęgnacją oraz oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie wg PN-S-96012

  • oznaczenie wskaźnika mrozoodporności gruntu stabilizowanego
  • przygotowanie próbek z chudego betonu o średnicy ø =h=160 mm wraz z ich pielęgnacją oraz oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie wg PN-S-96013

  • badanie gęstości maksymalnej oraz wilgotności optymalnej szkieletu gruntowego

 • Badanie kruszyw

  • oznaczenie składu ziarnowego metodą przesiewania
   na sucho wg PN-EN 933-1

  • oznaczenie składu ziarnowego metodą na mokro wg PN-EN 933-1

  • oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-EN 933-1 metodą odsiewania 

  • oznaczenie nasiąkliwości oraz gęstości ziarn wg PN-EN 1097-6

 • Odwierty rdzeniowe

  • określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji

  • pobieranie próbek w celu diagnostyki konstrukcji pod kątem wpływu czynników agresywnych

  • wykonywanie otworów , wiercenie w żelbecie

WLTB | Wielkopolskie Laboratorium Technologii Betonu 2016

 • Badanie gruntu, badanie mieszanek stabilizowanych cementem

  • badanie gruntu przy pomocy LPD (lekka płyta dynamiczna)

  • przygotowanie próbek z gruntu stabilizowanego cementem
   o średnicy ø 80 mm i wysokości h=80 mm wraz z ich pielęgnacją oraz oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie wg PN-S-96012

  • oznaczenie wskaźnika mrozoodporności gruntu stabilizowanego
  • przygotowanie próbek z chudego betonu o średnicy ø =h=160 mm wraz z ich pielęgnacją oraz oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie wg PN-S-96013

  • badanie gęstości maksymalnej oraz wilgotności optymalnej szkieletu gruntowego

 • Badanie mieszanki betonowej oraz stwardniałego

  betonu

  • projektowanie optymalnego składu mieszanek betonu towarowego, betonów drogowych oraz specjalnych
   zgodnie z wymogami klienta


  • badanie właściwości świeżej mieszanki betonowej
   (normy serii PN-EN, PN-B, PN-S)
   • badanie konsystencji
   • badanie zawartości powietrza
   • badanie gęstości mieszanki
   • ocena ilości zastosowanego zbrojenia rozproszonego

  • badanie właściwości fizycznych stwardniałego betonu
   (normy serii PN-EN, PN-B, PN-S)
   • ocena klasy wytrzymałości na ściskanie
   • ocena wytrzymałości na rozciąganie
   • badanie wodoszczelności
   • badanie nasiąkliwości
   • badanie gęstości stwardniałego betonu

  • badanie zapraw oraz badanie cementu

  • doradztwo w zakresie technologii betonu

 • Badanie kruszyw

  • oznaczenie składu ziarnowego metodą przesiewania
   na sucho wg PN-EN 933-1

  • oznaczenie składu ziarnowego metodą na mokro wg PN-EN 933-1

  • oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-EN 933-1 metodą odsiewania 

  • oznaczenie nasiąkliwości oraz gęstości ziarn wg PN-EN 1097-6

 • Odwierty rdzeniowe

  • określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji

  • pobieranie próbek w celu diagnostyki konstrukcji pod kątem wpływu czynników agresywnych

  • wykonywanie otworów , wiercenie w żelbecie

 • Badanie mieszanki betonowej oraz stwardniałego betonu

  • projektowanie optymalnego składu mieszanek betonu towarowego, betonów drogowych oraz specjalnych
   zgodnie z wymogami klienta


  • badanie właściwości świeżej mieszanki betonowej
   (normy serii PN-EN, PN-B, PN-S)
   • badanie konsystencji
   • badanie zawartości powietrza
   • badanie gęstości mieszanki
   • ocena ilości zastosowanego zbrojenia rozproszonego

  • badanie właściwości fizycznych stwardniałego betonu
   (normy serii PN-EN, PN-B, PN-S)
   • ocena klasy wytrzymałości na ściskanie
   • ocena wytrzymałości na rozciąganie
   • badanie wodoszczelności
   • badanie nasiąkliwości
   • badanie gęstości stwardniałego betonu

  • badanie zapraw oraz badanie cementu

  • doradztwo w zakresie technologii betonu

 • Badanie gruntu, badanie mieszanek stabilizowanych cementem

  • badanie gruntu przy pomocy LPD (lekka płyta dynamiczna)

  • przygotowanie próbek z gruntu stabilizowanego cementem
   o średnicy ø 80 mm i wysokości h=80 mm wraz z ich pielęgnacją oraz oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie wg PN-S-96012

  • oznaczenie wskaźnika mrozoodporności gruntu stabilizowanego
  • przygotowanie próbek z chudego betonu o średnicy ø =h=160 mm wraz z ich pielęgnacją oraz oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie wg PN-S-96013

  • badanie gęstości maksymalnej oraz wilgotności optymalnej szkieletu gruntowego

 • Badanie kruszyw

  • oznaczenie składu ziarnowego metodą przesiewania
   na sucho wg PN-EN 933-1

  • oznaczenie składu ziarnowego metodą na mokro wg PN-EN 933-1

  • oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-EN 933-1 metodą odsiewania 

  • oznaczenie nasiąkliwości oraz gęstości ziarn wg PN-EN 1097-6

 • Odwierty rdzeniowe

  • określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji

  • pobieranie próbek w celu diagnostyki konstrukcji pod kątem wpływu czynników agresywnych

  • wykonywanie otworów , wiercenie w żelbecie

 • Badanie mieszanki betonowej oraz stwardniałego

  betonu

  • projektowanie optymalnego składu mieszanek betonu towarowego, betonów drogowych oraz specjalnych
   zgodnie z wymogami klienta


  • badanie właściwości świeżej mieszanki betonowej
   (normy serii PN-EN, PN-B, PN-S)
   • badanie konsystencji
   • badanie zawartości powietrza
   • badanie gęstości mieszanki
   • ocena ilości zastosowanego zbrojenia rozproszonego

  • badanie właściwości fizycznych stwardniałego betonu
   (normy serii PN-EN, PN-B, PN-S)
   • ocena klasy wytrzymałości na ściskanie
   • ocena wytrzymałości na rozciąganie
   • badanie wodoszczelności
   • badanie nasiąkliwości
   • badanie gęstości stwardniałego betonu

  • badanie zapraw oraz badanie cementu

  • doradztwo w zakresie technologii betonu

 • Badanie gruntu, badanie mieszanek stabilizowanych cementem

  • badanie gruntu przy pomocy LPD (lekka płyta dynamiczna)

  • przygotowanie próbek z gruntu stabilizowanego cementem
   o średnicy ø 80 mm i wysokości h=80 mm wraz z ich pielęgnacją oraz oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie wg PN-S-96012

  • oznaczenie wskaźnika mrozoodporności gruntu stabilizowanego
  • przygotowanie próbek z chudego betonu o średnicy ø =h=160 mm wraz z ich pielęgnacją oraz oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie wg PN-S-96013

  • badanie gęstości maksymalnej oraz wilgotności optymalnej szkieletu gruntowego

 • Badanie kruszyw

  • oznaczenie składu ziarnowego metodą przesiewania
   na sucho wg PN-EN 933-1

  • oznaczenie składu ziarnowego metodą na mokro wg PN-EN 933-1

  • oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-EN 933-1 metodą odsiewania 

  • oznaczenie nasiąkliwości oraz gęstości ziarn wg PN-EN 1097-6

 • Odwierty rdzeniowe

  • określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji

  • pobieranie próbek w celu diagnostyki konstrukcji pod kątem wpływu czynników agresywnych

  • wykonywanie otworów , wiercenie w żelbecie