O LABORATORIUM

WLTB (Wielkopolskie laboratorium technologii
betonu) w zakresie swoich usług prowadzi stały nadzór nad produkcja
mieszanki betonowej na węzłach w obrębie województwa wielkopolskiego.
Równolegle prowadzone są badania właściwości mechanicznym stwardniałego
betonu oraz ocena jakości zgodnie z wymogami stosowanych norm oraz
specyfikacji technicznych.

Laboratorium jest wyposażone w sprzęt laboratoryjny umożliwiający rzetelną ocenę parametrów jakościowych badanych materiałów, wszystkie urządzenia posiadają aktualne świadectwa wzorcowania i legalizacji. Personel laboratoryjny posiada długoletnie doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje potwierdzone licznymi szkoleniami.

ZAKRES PRAC

Zakresie prac laboratorium obejmuje również świadczenie usług związanych z projektowaniem mieszanek betonowych, oceną właściwości jakościowych używanych materiałów oraz stwardniałego betonu:

 • projektowanie optymalnego składu mieszanek betonu towarowego, betonów drogowych oraz specjalnych
  zgodnie z wymogami klienta
 • badanie właściwości świeżej mieszanki betonowej
  (normy serii PN-EN, PN-B, PN-S)
  • badanie konsystencji
  • badanie zawartości powietrza
  • badanie gęstości mieszanki
  • ocena ilości zastosowanego zbrojenia rozproszonego
 • badanie właściwości fizycznych stwardniałego betonu
  (normy serii PN-EN, PN-B, PN-S)
  • ocena klasy wytrzymałości na ściskanie
  • ocena wytrzymałości na rozciąganie
  • badanie wodoszczelności
  • badanie nasiąkliwości
  • badanie gęstości stwardniałego betonu
 • badanie zapraw oraz badanie cementu
 • doradztwo w zakresie technologii betonu
 • projektowanie podkładów podłogowych cementowych oraz anhydrytowych
 • badanie wytrzymałości na ściskanie oraz rozciąganie próbek podkładów podłogowych
 • badanie nośności płytą statyczną VSS – jednopunktowe
 • badanie gruntu przy pomocy LPD (lekka płyta dynamiczna)
 • Lekka sonda dynamiczna – wskaźnik zagęszczenia; stopień zagęszczenia
 • Profil litologiczny gruntu – świder ręczny
 
 • optymalnej szkieletu gruntowego
 • oznaczenie składu ziarnowego metodą przesiewania
  na sucho wg PN-EN 933-1
 • oznaczenie składu ziarnowego metodą na mokro wg PN-EN 933-1
 • oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-EN 933-1 metodą odsiewania
 • oznaczenie nasiąkliwości oraz gęstości ziarn wg PN-EN 1097-6
 • określenie wytrzymałości betonu w konstrukcji
 • pobieranie próbek w celu diagnostyki konstrukcji pod kątem wpływu czynników agresywnych
 • badanie pH betonu
 • badanie pull-off
 • wykonywanie otworów , wiercenie w żelbecie
 • Iniekcje ciśnieniowe
 • Naprawy punktowe
 • Wypełnianie rys
 • Doradztwo w zakresie systemów naprawczych
 • przygotowanie próbek z gruntu stabilizowanego cementem
  o średnicy ø 80 mm i wysokości h=80 mm wraz z ich pielęgnacją oraz oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie wg PN-S-96012
 • oznaczenie wskaźnika mrozoodporności gruntu stabilizowanego
 • przygotowanie próbek z chudego betonu o średnicy ø =h=160 mm wraz z ich pielęgnacją oraz oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie wg PN-S-96013
 • przygotowanie próbek z mieszanek związanych cementem
  o średnicy ø 100 mm i wysokości h=120 mm wraz z ich pielęgnacją oraz oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie wg PN-EN 14227 oraz WT-5
 • badanie gęstości maksymalnej oraz wilgotności